Reforma de l'Església de la Companyia de Maria a Burdeos

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E.Aran

Emplaçament

Burdeos, França

Client

Orde Companyia de Maria Nostra Senyora

Any

2019

Estat

Obra finalitzada etapa 1

Memòria

El projecte consisteix en la reforma de l'església de la Companyia de Maria a Bordeus. Aquesta església ha de compaginar l'ús escolar amb el seu caràcter exclusiu en ser també el lloc de la tomba de la fundadora, situada a la part inferior de l'altar.

La proposta de reforma consisteix en un projecte sense afectació estructural, és a dir, que es limita a una actuació de la pell interior de l'església. Es proposa una doble lectura de la verticalitat de l'espai de l'església que reforci el sentit de la comunicació "entre el sòl i el cel" mitjançant la creació d'un espai de sòcol corregut, on es representa el bosc de la Mothe recorrent el parament de la dreta, i la vida de Santa Joana de Lestonnac pel parament de l'esquerra, i un espai superior on posar en diàleg a Santa Juana, en el parament testera de l'accés, i Maria, en el parament testera final, substituint l'actual figura de Maria per una altra més característica dels valors de l'ordre que es troba al pati de l'escola. Així doncs, tenim la "realitat mundana" en un primer nivell i la "realitat celeste" (la comunió dels sants que diu el Credo) en un nivell superior.

La il·luminació natural de l'espai es troba en sis obertures cobertes amb vitralls a la part superior del mur de l'esquerra. La paret oposada a la llum serveix com a pantalla de reflexió de la llum. Seguint aquesta composició asimètrica, es proposa deixar intacte el parament lateral dreta de la capella, amb les línies verticals que marquen les pilastres, reforçar la verticalitat amb una línia de llums suspeses seguint el ritme de la creueria a manera de reforç lumínic natural; mentre que en el mur de l'esquerra es proposa una continuïtat horitzontal marcada per un mural amb la vida de Santa Joana (es proposa la reproducció de les pintures del Chateu de Landiras) i un nou envà elevat llis que recorre tota la dimensió de l'església que il·lumini la vida de Santa Joana, l'accés a la capella on reallotjar la tomba de Santa Joana, i reflecteixi la llum de les vidrieres i de les llums del costat dret.

Per crear un ambient més propici a la celebració eucarística i sectoritzar l'ús escolar respecte la tomba de la fundadora, es proposa avançar el presbiteri just per davant de l'actual arc triomfal. D'aquesta manera, se segueix amb la linealitat compositiva de l'espai, ja que les seves dimensions no aconsellen una disposició central, i s'allibera l'espai de l'actual presbiteri com a àmbit relacionat amb el Santíssim i la tomba de Santa Joana.

001

002

003

004

Planta

Secc-longitudinal

transversal