CASA DM

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Privat

Any

2019

Estat

En construcció

Memòria

Es tracta del projecte de rehabilitació d'un habitatge en un edifici plurifamiliar entre mitgeres al districte de Gràcia del municipi de Barcelona. L’habitatge té una forma aproximadament rectangular i la superfície útil sobre el que s’actua és de 54,41 m2.

La proposta es basa en l’enderroc parcial o total d’alguns dels envans per tal d’obtenir una distribució més adient i donar resposta a les necessitats del client.

Es conserven les façanes de l’edifici, intervenint únicament a l’interior d’aquest excepte pel que fa a les obertures on se substituiran alguns dels elements de tancament. Mantenint la mateixa distribució constructiva es redistribueix l’habitatge per tal d’obtenir una nova disposició funcional que permeti un nou aprofitament de la superfície disponible. La nova proposta d’habitatge constarà de: Rebedor, cuina, sala d’estar-menjador, 2 banys, 1 habitació i safareig.

D'aquesta manera s'aconsegueix un gran espai en cantonada on s'ubica la cuina, sala d'estar i menjador recuperant així tres obertures a l'exterior oferint més llum, vistes i accés directe al balcó. La resta del programa, els dos banys, safareig i vestidor es juxtaposen a la cuina. A través d'un petit pas es troba el bany secundari i safareig i l'accés a l'habitació principal en suite. Aquesta s'apropia del pas existent, reconvertint-la en un espai de lectura.

3d 1

3d 2

3d 3

3d 4

planta-estatinicial

planta-proposta

Secció1

Sección2