Menjador i coworking a les oficines del Banc Sabadell

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Sabadell

Client

Banc Sabadell SA

Any

2019

Estat

Obra finalitzada

Memòria

Aquest projecte consisteix en la reforma del menjador i un espai de coworking a les oficines de Banc Sabadell S.A. situades a la Plaça Catalunya, 1 de Sabadell, Barcelona. Actualment aquest espai es destina a l’ús d’oficina.

La zona d’intervenció està situada a la setena planta de l’edifici d’oficines de nou plantes. La superfície de la zona d’intervenció és de 955,41m2 i la seva geometria és aproximadament rectangular.

El projecte contempla l’adequació de totes les instal·lacions i els elements de distribució d’espais interiors amb els seus respectius acabats buscant una distribució més diàfana. La distribució interior del menjador està pensada per disposar de diferents àrees de descans-dinar com serien una zona de taules estàndard, una barra alta que cobreix el menjador en sentit longitudinal i en els extrems unes taules altes amb tamborets on també s’instal·laran màquines de venda automàtica. També es disposa d’una zona amb microones i un magatzem. A la zona d’accés es col·loquen taquilles d’ús personal. La distribució del coworking consisteix en una àrea pensada per descans i reunions organitzat amb cadires baixes i una altra amb taules altes per treballar.

Els treballs a realitzar consistiran en enderrocs d’envans existents, enderrocs de sòls i falsos sostres, col·locació de paviment, envans i fals sostre nous, adequació de les instal·lacions elèctriques, pintura, muntatge d’elements de metal·listeria, tancaments metàl·lics, mobiliari, etc.

1 Comedor

2 Comedor

3 Coworking

4 Coworking

Planta

Secció-longitudinal