Nou cancell i mobiliari litúrgic per l'Ermita de Bellvitge

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E.Aran

Emplaçament

L'Hospitalet de Llobregat

Client

Arquebisbat de Barcelona

Any

2019

Estat

En curs

Memòria

Es proposa la construcció d’un nou cancell amb una estructura de fusta i envidrament interior per l’Ermita de Bellvitge que faciliti la visió interior del temple segons el nou projecte pastoral de la comunitat.

L’encàrrec inclou també l’enretirada del mobiliari litúrgic existent per un de nou que inclogui la seu, l’altar i l’ambó mòbils. Aquesta mobilitat permet diferents formes celebratives així com una disposició catequètica en els moments en que no hi ha celebracions religioses. Responent a aquesta demanda, per tal d’alleugerir-los, el material emprat és la fusta, que serà lacada en blanc per a tots els tres mobles per tal de destacar-los de la resta i per dotar-los de la unitat litúrgica escaient.

Els tres elements són una metàfora dels blocs d’habitatges del barri de Bellvitge, els blocs lineals i les torres, de manera que incorporen un relleu amb quadrats buidats que representen les finestres dels habitatges del barri. En cada moble (seu, altar i ambó) alguns d’aquests quadrats enfonsats estarà pintat de color daurat, evocant la presència de Crist en les llars.

També contempla la nova ubicació del sagrari de manera que aquest pugui esdevenir element devocional des de la visual del nou cancell, per això es proposa situar-lo en una peanya just a sota de la imatge de la Mare de Déu de Bellvitge, en l’eix principal de la nau, arrebossant també de blanc la fornícula de la imatge fins al terra.

render2

render1

planta

Secció-longitudinal

Seccions-transversals

Altar

Ambó

Seu