Reforma de l'Església Escolar de la Orde de la Companyia de Maria de Barcelona

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E.Aran

Emplaçament

Barcelona

Client

Orde Companyia de Maria Nostra Senyora

Any

2018

Estat

Obra finalitzada

Reconeixements

Seleccionat Premis FAD 2019

Memòria

La reforma de l’església del Col·legi Lestonnac a Barcelona respon a la voluntat d’adequació i actualització de l’espai sacre i la creació de diferents àmbits de treball pastoral dins la volumetria preexistent.

Referent a l’actualització de l’espai celebratiu s’ha procedit a l’enderroc de l’antic presbiteri per tal de crear un nou axis mundi amb un presbiteri central fet amb una tarima de fusta. Aquesta nova disposició permet ocupar quatre de les capelles laterals amb bancs, possibilitant una celebració més participativa i assembleària en forma de “T”. Per reforçar aquesta nova centralitat s’ha col·locat un baldaquí circular suspès, que tradicionalment es vincula a la imatge metafòrica del “cel obert”, del qual penja un crucifix processional i sota el qual es disposen els tres elements de mobiliari litúrgic en forma triangular sota la projecció del cercle: la seu, l’altar i l’ambó. Tots aquest tres elements tenen un mateix llenguatge material i compositiu que incorporen elements simbòlics de Crist: la creu gravada sobre la superfície de l’altar, la fusió de les lletres alfa i omega a la base de l’ambó, i el símbol del crismó perforat en el respatller de la seu. La novetat litúrgica radica en la disposició d’aquests elements en el presbiteri, disposant la seu endarrerida i a l’eix de la nau central i posant en un mateix pla més avançat l’ambó i l’altar, que incorporen peces de l’antic altar a mode de puzzle donant a entendre les dues parts de la celebració eucarística: la taula de la Paraula i la taula del Pa i el Vi.

Pel que fa a la multiplicitat d’ambients pel treball pastoral, el presbiteri de fusta retrocedeix fins als peus del Santíssim, situat al centre del mur frontal, i es separa del nou presbiteri mitjançant una grada de fusta mòbil accessible des dels dos costats. Aquesta grada permet, per una part, adaptar l’espai celebratiu o el nou àmbit del Santíssim depenent del nombre d’usuaris i, per l’altra, fer un ús per classes, cant coral o concelebracions. També s’ha adequat l’espai de l’antic cor enderrocant l’antiga grada d’obra per dissenyar una aula de interioritat o d’altres activitats, a la qual s’accedeix pel nou cancell que actua a mode de nàrtex i dona peu al seu ús independentment de la resta de l’església, així com també permet noves visuals des de l’exterior en la seva posició original.

1 MG 9421

2 MG 9458

3 MG 9504

4 FOTO 01 A4

5 MG 9512

 

7 PB

8 P1

9 SECCIO-LONG

10 SECCIO-TRANS