CASA JC

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Privat

Any

2018

Estat

Obra finalitzada

Memòria

Es tracta del projecte de rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat en un edifici de Planta Baixa i 6 Plantes Pis al carrer Salvador Espriu a Barcelona.

El projecte consisteix en l’enderroc de sòls, falsos sortres i alguns dels envans per tal d’obtenir una distribució més adient i donar resposta a les peticions del client.

Els aspectes clau i idees-força del projecte han estat les següents:

- Preservació de les façanes: Es conserven les façanes de l’edifici, intervenint únicament a l’interior d’aquest.

- Relectura crítica de l’habitatge envers els conceptes existents: Mantenint la mateixa distribució constructiva es redistribueix l’habitatge per tal d’obtenir una nova disposició funcional que permeti un nou aprofitament de la superfície dis- ponible. La nova proposta d’habitatge constarà de: Rebedor, cuina-estar-men- jador, 2 banys i 3 habitacions.

banco-comedor

Cuina

lavaboPlanta

Seccions-longitudinals

Seccions-transversals