Concurs per la Reforma de l'edifici "Lleialtat Santsenca" a Sants

Arquitectes

A. Montoya, G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Barcelona d'Infraestructures Municipal S.A.

Any

2012

Estat

Concurs

Memòria

La proposta per al projecte del nou equipament "La Lleialtat Santsenca" parteix de la voluntat de crear un nou espai sociocultural per a les entitats i associacions del barri on puguin consolidar el desenvolupament d'una oferta lúdica segons els valors propis de l'entitat. Igualment, es planteja que el nou equipament pugui esdevenir un espai públic i de trobada que fomenti la relació entre el teixit social del conjunt del barri de Sants.

La solució adoptada neix amb la intenció de recuperar l'esperit original de l'edifici de 1928, tant pel que fa a la ubicació primària dels usos com pel que fa a la seva morfologia inicial. Per a això, es proposa mantenir i rehabilitar els elements estructurals originals i que donen caràcter a l'edifici (façana, estructura metàl·lica i coberta), alliberant-lo dels altells i remuntes sobreposats posteriorment. Pel que fa a distribució de funcions, es planteja una planta baixa amb un caràcter públic i obert i que recuperi l'alçada i l'estructura metàl·lica inicial característica de la Cooperativa.

En planta primera, es proposa recobrar l'essència de l'antic Ateneu, situant l’escenari a l'espai original i recuperant la balconada. Per altra banda, també es recupera la situació dels serveis i comunicacions verticals, que tot i de ser de nova construcció, es proposa situar-los a l'antiga franja de serveis de l'edifici original.

C09 001

C09 002

C09 003

C09 004

C09 005

C09 006

C09 007