Reforma de l'Oratori escolar per al centre educatiu Jesuïtes-Clot

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E. Aran

Emplaçament

Barcelona

Client

Comunitat Cristiana Sant Pere Claver-El Clot

Any

2014

Estat

En construcció

Memòria

Es tracta d’un projecte de reforma d’un petit oratori existent de planta quadrada en un recinte escolar que estava caracteritzat per la manca de llum, el desgast dels materials i una certa estètica caducada. Els verbs que van donar les pautes d’actuació van ser el de concentrar i orientar, a mode de metàfora de la mateixa tasca educativa del centre. La concentració es va aconseguir corbant les parets de dues cantonades oposades, a mode de mans que acullen, de forma que marca ja una linealitat en diagonal de l’estança que apunten a l’orientació. En un dels extrems de la diagonal es produeix l’accés i, en l’altre, es disposa el sagrari. Com a elements simbòlics que caracteritzen l’espai religiós s’hi va dissenyar una nova creu inserida en el finestral recuperat i es va disposar un tendal com a fals sostre que, a part de millorar l’acústica i actuar de difusor lumínic, simbolitzava l’Esperit Sant en la seva forma alada.

REF46 001

REF46 002

REF46 003

REF46 004

REF46 005

REF46 006

REF46 007

REF46 008