Reforma de la Planta Primera de la Clínica Tres Torres

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Clínica Tres Torres

Any

2013

Estat

Obra finalitzada

Memòria

La intervenció de la que és objecte aquest projecte neix d’una doble necessitat. D’una banda, posar al dia els espais i instal·lacions d’aquest edifici que pràcticament es troben com en el seu inici. D’una altra, la més important, recol·locar-se a la capdaventera de l’àmbit mèdic i assistencial a través de nous serveis i instal·lacions.
El programa que es demana és més espai destinat a consultoris mèdics i una nova àrea d’hospitalització. Aquesta última ha de tenir una part destinada a Hospital de dia i una altra per a pacients que necessiten una atenció més exhaustiva. Aquests dos usos diferenciats es col·loquen en planta en funció dels seus requeriments acústics, lumínics i de facilitats en les circulacions. D’aquesta manera, la part que dóna a la façana amb el Carrer Doctor Roux, més sorollosa i concorreguda, estaria destinada a la zona de consultoris i la zona del tester oposat, més tranquil·la, estaria la nova àrea d’hospitalització.
El gran passadís que existia en planta queda gairebé desintegrat: a la zona de consultoris, donant a façana, l’espai es dilata de forma que s’aconsegueix una sala d’espera lluminosa que dóna servei als cinc consultoris.
L’altra part diferenciada del programa, la d’Hospital de Dia i Àrea de Monitorització es troba al costat oposat dels consultoris, amb unes condicions constants d’il·luminació i nivells acústics més baixos que la façana que dóna a carrer.

REF30 001

REF30 002

REF30 003

REF30 004

REF30 005

REF30 006

REF30 007

REF30 008

REF30 009

REF30 010