Casa MF

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Bellver de Cerdanya

Client

Privat

Any

2010

Estat

Obra finalitzada

Memòria

Una de les premisses més importants en el moment de començar el projecte era que la casa havia d’entrar en diàleg i integrar-se al màxim amb l’entorn. No només l’ús dels materials: la pedra natural, la fusta i el vidre; sinó que volumètricament, amb el fort desnivell del terreny, s’ha aconseguit que en cap moment les tres plantes que conformen el volum de l’edifici es vegin alhora i es percebi una volumetria articulada potenciada amb el sistema de cobertes inclinades i els porxos.
Un cop ens endinsem a l’interior, la casa vol ser fàcil, còmoda, racional, en la que es pugui aprofitar al màxim la superfície que es té a disposició i gaudir de les vistes que l’entorn ofereix.
En un dels punts d’inflexió de la volumetria, vinculat directament al vestíbul principal, es col·loca l’escala que comunicarà verticalment les tres plantes. A la planta primera trobem els tres dormitoris secundarisamb vistes directes sobre l’era. A la planta –1 es col·loca el programa més lúdic i que ens permet accedir al nivell més baix del jardí sense sortir de la casa.
Els espais més singulars es troben a la planta baixa. Espais amples, però amb la mesura adient perquè siguin acollidors i que els elements constructius, les encavallades, potenciïn i unifiquin la sala d’estar que esdevé un observatori que contempla la natura i els seus canvis: tant cap al sud com a l’oest.

P05 001

P05 002

P05 003
P05 004

P05 005

P05 006

P05 007

P05 008

P05 009

P05 010

P05 011

P05 012

P05 013