Relligats_Projecte de capella efímera

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E. Aran

Emplaçament

Sevilla

Client

CIARC

Any

2013

Estat

Proposta conceptual

Memòria

Aquest projecte va formar part del concurs intern del Tercer Congrés Internacional d’Arquitectura Religiosa Contemporània que va tenir lloc a Sevilla els dies 14 i 15 de novembre de 2013, sent molt ben valorat pels seus participants.
“Relligats. El terme “religió” prové del llatí “re-ligare”, que significa crear llaços de comunió. Partint del significat etimològic de la paraula i de la crida de Jesús als seus primers deixebles (Mt 4,19) proposem un espai de culte i oració catòlics formalment recognoscible amb un gest contundent inspirat en el “Ichtus” (el peix, símbol dels primers cristians).
Constructivament s’han pensat uns materials per construir aquest espai inspirats en la imatge del pescador: una tarima de fusta que fa de base (la barca) i una envoltant multiforme creada per dues capes corbes de xarxa metàl·lica (les xarxes), suportades per pals.
La intervenció, per la seva morfologia flexible, permet dualitat en l’ús: un espai recollit en el seu interior, de tal manera que ens sentim envoltats per aquesta xarxa en un espai on es pugui estar, veure, sentir, pregar. A l’exterior, en canvi, es genera un espai que s’obre i acull celebracions de major aforament. El fàcil accés, amb doble entrada, és una subtil transició de l’entorn urbà reforçat per la presència de la creu.

C10 001

C10 002

C10 003

C10 004

C10 005

C10 006