Casa GV

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Privat

Any

2008

Estat

Obra finalitzada

Memòria

L’habitatge original responia a una solució distributiva característica de les promocions d’habitatges plurifamiliars dels anys 70 a l’Eixample. Els requeriments de programa eren uns espais comuns de sala, menjador i estudi, tres habitacions, l’espai de cuina i dos banys.
La proposta aposta per endreçar i centrar els dormitoris al voltant del pati interior i col·locar a façana aquelles peces que requereixin llum diürna per a la seva activitat. Es racionalitzen els banys i s’elimina la superfície de recorreguts innecessària, donant-la a espais de dormitori.
Es simplifiquen els tancaments interiors per buscar la llum. Es creen obertures als envans interiors per buscar connexió visual entre peces i es projecta un moble-llibreria que articuli la sala i l’estudi.

REF03 001

REF03 002

REF03 003

REF03 004a
REF03 004b

REF03 005

REF03 006