Concurs Promoció d'habitatges Nuestra Señora de los Ángeles

Lema

Barcode

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, A. Stakic

Emplaçament

Vallecas, Madrid

Client

EMVS SA

Any

2011

Estat

Concurs

Memòria

El volum consta de planta baixa, vuit plantes pis i àtic -aquestes últimes 9 ocupades per habitatges-, respectant els paràmetres urbanístics definits en el Pla Especial de Millora Ambiental: Colònies de Sant Francesc i La nostra Senyora dels Àngels a Vallecas, Madrid.

Plantes baixes. L'accés de vianants a l'edifici es fa a través d'un espai porticat en planta baixa, on es troben dos nuclis d'ascensors i escales (una que porta a les plantes sota rasant i una altra a les plantes d'habitatges). Al voltant d'aquests es troben els espais destinats a locals comercials. Aquestes dues peanyes que alliberen l'espai, afavoreixen la transparència i potencien les visuals al centre i els dos laterals de l'edifici cap a l'espai verd definit en el Planejament. El tractament de color i de textures dels nuclis de comunicacions verticals realça el valor de grans artèries verticals, que juntament amb les franges d'obertures dels habitatges, dóna a l'edifici una imatge reconeixible des de l'espai viari que recorda un codi de barres.

Habitatges. Hi ha un total de 67 habitatges d'un dormitori i 45 habitatges de dos dormitoris. La distribució d'aquestes es realitza de la següent manera: a les vuit plantes tipus es troben 6 habitatges de 2 dormitoris i 7 habitatges d'1 dormitori. A la planta àtic hi ha els 8 habitatges d'1 dormitori restants. El volum queda vertebrat per una espina central, connectada als dos nuclis de comunicacions verticals, que serveix de distribuïdor als habitatges. Adjacents a aquest espai, es troben les peces servidores de cada habitatge, que no requereixen contacte amb l'exterior: el bany, zona d'emmagatzematge i rebedor. La resta d'estances de la casa, les que han de complir els requisits d'habitabilitat de ventilació i il·luminació natural, tenen obertures en façana.

Sota rasant. El projecte planteja quatre plantes soterrani per ubicar el programa d'espais que no requereixen paràmetres d'habitabilitat. La primera planta es destina a trasters i instal·lacions i les altres tres, per a l'aparcament de 114 places. L'accés a l'aparcament es fa des del carrer Martínez de la Riva, aprofitant la crugia de 3 metres que per normativa es retira el pla de façana per col·locar dues rampes, d'un únic sentit.

C08 001

C08 002

C08 003

C08 004

C08 005

C08 006

C08 007

C08 008

C08 009

 C08 010  C08 011  C08 012