Concurs Espai de Dansa. Les Fàbriques de la Creació

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Antiga Fàbrica Philips, Barcelona

Client

ICUB. Institut de Cultura de Barcelona

Any

2008

Estat

Finalista concurs restringit

Memòria

Dins del programa de les Fàbriques de la Creació, l’antic graner de la Philips haurà d’esdevenir l’Espai de la Dansa. Plantegem una reestructuració interior perquè sigui un equipament veritablement versàtil, còmode, atractiu i pràctic per crear, adaptant-lo als requeriments i exigències actuals. Alhora, l’operació és plenament respectuosa amb la imatge exterior de l’edifici: únicament fent una neteja epidèrmica i col·locant l’espai de rampa-escala d’accés com un objecte. La forta presència exterior, marcada per una potent secció interior ens empeny a prendre les primeres mesures per fer d’aquest lloc, ja reconegut però encara industrialitzat, un lloc habitable.

L’edifici es desenvolupa en dos nivells: l’organització dels diferents espais reconeix les seves qualitats i les necessitat de simbiosi amb l’exterior i els diferents interiors.

La planta baixa té un caràcter públic, d’obertura i de servei. Envidrament, claredat, transparència: aquest sòcol des del carrer actua com un aparador: ensenya a la ciutat el que té lloc al seu interior. Aquí es troba l’espai d’acollida i d’exposició.

La planta altell té un caràcter més privat, d’intimitat. Està organitzat en dues franges: per una banda els espais de dansa: les dues sales M i el doble espai de la sala L. Per una altra, els espais servidors: l’àrea de relació/descans, l’espai polivalent (des d’escalfa-ments a llocs on crear vestuaris o fer proves de maquillatge) i altres serveis.

C02 001

C02 002

C02 003

C02 004

C02 005

C02 006

C02 007

C02 008

C02 009a
C02 009b