Reforma de la capella de la Pentecosta al Casal Loiola de Barcelona

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, A. Cadenas (disseny gràfic)

Emplaçament

C/Balmes, 138 Barcelona

Client

Casal Loiola

Any

2010

Estat

Obra finalitzada

Memòria

L’encàrrec d’aquesta capella que hi ha al Casal Loiola se’ns va proposar per la necessitat de transformar un espai fred i impersonal per tal de tenir un espai amable que convidés als joves al recolliment, a la reflexió i a la pregària. Alhora, aquest havia de ser flexible perquè tant es pogués celebrar una eucaristia, fer una pregària –en qualsevol format-, una projecció o bé una xerrada.

La intervenció que es planteja a aquesta sala és d’una gran senzillesa i economia de recursos. Es redefineix la geometria de la sala, tot eliminant la sagristia que hi havia a un dels angles i les irregularitats que tenia el perímetre, transformant-los en elements arquitectònics. Un gran banc corregut granat que recorre un quart de capella, és l’únic seient fix que hi ha. A la paret lateral, oposada al banc, una bateria de quatre armaris de doble porta esdevé sagristia. Aquest moble contenidor d’elements de litúrgia, instruments, cançoners, cadires, coixins,... queda dissimulat per les vuit portes que, juntament amb altres quatre falses, ens donen la possibilitat de crear el retaule dels 12 Apòstols.

Funcionalment, es gira de 90º el front que acollirà l’atenció dels joves: una gran paret blanca –que s’avança per absorbir els pilars- on s’inscriu una gran creu i, en un dels seus braços, penja el Sagrari. La part superior, distanciada del sostre, recull la vela que acaba conformant l’espai i fa de difusor de les diferents possibilitats d’il·luminació. La resta dels materials amb els que s’ha comptat són un terra laminat -càlid a l’hivern, fresc a l’estiu i resistent-, pladur pintat al plàstic i DM.

Els únics mobles que hi ha són uns pufs i un altar baix que permeten la seva mobilitat i lliure disposició per la capella.

REF12 001

REF12 005

REF12 006

REF12 007

REF12 008

REF12 009

REF12 010