Reforma del presbiteri i la capella del Santíssim al temple parroquial de Sant Pere Apòstol

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E. Aran

Emplaçament

Torredembarra

Client

Parròquia de Torredembarra

Any

2014

Estat

Obra finalitzada

Memòria

El temple de Sant Pere Apòstol de Torredembarra és una església de planta basilical d’estil renaixentista-barroc. En la darrera rehabilitació, del 2010, no es va procedir a la reforma del presbiteri i la Capella del Santíssim, de forma que els elements del presbiteri (seu, altar i ambó) quedaven deslligats i l’estat de la Capella del Santíssim era manifestament millorable. L’actuació al presbiteri va consistir en el sanejament i substitució de l’antic paviment on els elements principals quedessin visualment integrats per un mateix material que incorporava també un banc corregut entorn l’altar deixant un pas perimetral al seu darrera. També es va procedir a la neteja dels diferents emplafonats perimetrals de fusta i la restitució original del mur en consonància amb l’actuació de rehabilitació anterior. Pel que fa a la Capella del Santíssim, es va proposar un espai d’adoració eucarística que donés protagonisme al sagrari i posés en segon terme el retaule existent dedicat a Santa Rosalia. Alhora es va procedir a la neteja i sanejament integral de l’espai.

REF47 001

REF47 002

REF47 003

REF47 004

REF47 005

REF47 006

REF47 007

REF47 008