Casa RV

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot

Emplaçament

Barcelona

Client

Privat

Any

2016

Estat

En construcció

Memòria

El projecte consisteix en la reforma integral d’un habitatge situat en una de les plantes superiors d’un edifici catalogat de l’Eixample, fruit d’una segregació que havia servit com a despatx. La proposta es basa en l’enderroc d’alguns dels envans per tal d’obtenir una distribució més adient, lluninosa.

Els aspectes clau i idees-força del projecte han estat les següents:

Preservació d’elements originals. Es conserven els paviments, falsos sostres i fusteries. S’intervé en els espais on no és possible la preservació, i es restauren els elements que es mantenen integrant-los a la nova disposició de l’habitatge.

Relectura crítica de l’habitatge envers els conceptes existents. Es redistribueix l’habitatge per tal d’obtenir una nova disposició que permeti un millor aprofitament de la superfície disponible. La nova proposta d’habitatge constarà de:  cuina-sala-menjador, dues habitacions, dos banys i  una entrada-estudi.

REF66 001

REF66 002

REF66 003

REF66 004

REF66 005

REF66 006

REF66 007

REF66 008

REF66 009

REF66 010

REF66 011