Intervenció a l'interior de l'Església de Santa Madrona

Arquitectes

G.Giacalone, M. Viladot, E. Aran

Emplaçament

Barcelona

Client

Parròquia de Santa Madrona

Any

2014

Estat

Obra finalitzada

Reconeixements

Seleccionat Premis FAD 2015

Memòria

L'objectiu de la proposta és l'adequació de l'espai litúrgic en funció de l'afluència, la participació i el caràcter de la celebració religiosa, així com l'adaptació de l'edifici a incorporar nous usos compatibles amb l'ús principal que és l'espai sagrat.

La intervenció té quatre punts clau que articulen el projecte: la tarima tècnica, el quiosc mòbil, la nova il·luminació i el baldaquí tecnològic.

Mitjançant la delimitació de l'espai central del temple, s'aconsegueix una separació visual amb un graó il·luminat que retalla la nova intervenció sobre el teló de fons existent, poc cuidat, malmès per tasques de reparació i amb molts anys a l'esquena. Aquest terra es desplega al llarg de la nau principal, la nau transversal i colonitza part de l’escalinata del presbiteri anterior amb una grada. La calidesa de la fusta ajuda a generar un espai de recolliment però també admet qualsevol ús alternatiu.

El quiosc és l'element que permet multiplicar l'ús de l'espai interior. Un moble mòbil que reparteix la tarima segons les necessitats del moment. Admet una gran celebració litúrgica tradicional amb el quiosc al fons del temple, o també dos actes independents a cada banda del quiosc situat a l'encreuament de la nau principal i la transversal. Pot actuar com a office, punt d’acollida o informació i magatzem. A cada posició admet la connexió de les instal·lacions necessàries.

La il·luminació ha estat renovada totalment posant especial interès en il·luminar els espais reformats. L'edifici existent queda en penombra fins que es pugui actuar en la resta d'elements arquitectònics. Les antigues làmpades existents s'han desconnectat i deixat en la seva posició original.

El nou baldaquí es col·loca sota la cúpula de trenta metres d'alçada focalitzant la nova ubicació de l'altar. Es tracta d'un baldaquí tecnològic que incorpora altaveus i il·luminació. Sota aquest element innovador l'activitat quotidiana del temple millora en prestacions i qualitat.

REF43 001

REF43 002

REF43 003
REF43 004

REF43 005

REF43 006
REF43 007

REF43 008

REF43 009

REF43 010

REF43 011

REF43 012

REF43 013

REF43 014