Perfil

T113 Arquitectura és un despatx d’arquitectura que es funda l’any 2008 a Barcelona com a resultat del la col·laboració dels arquitectes Giuseppe Giacalone i Maria del Mar Viladot.

L’any 2011 s’incorpora a l’equip de responsables de projecte l’arquitecte i teòleg Eloi Aran Sala.

Des dels seus inicis, el camp d’acció dels projectes elaborats pel despatx, s’orienta cap a la redacció i execució d’obres de rehabilitació tant en edificis d’ús públic com privat i habitatges d’obra nova. La pràctica professional també inclou la redacció de concursos de projectes de diferents escales.

El taller opera com un laboratori on la investigació forma una part important del procés de disseny. Com a part de la formació continuada, els diferents membres de l’estudi es veuen involucrats en cursos d’especialització dirigits a la millora del perfil professional com són la rehabilitació, la tecnologia de l’edificació, l’arquitectura hotelera, el patrimoni i l’arquitectura bioclimàtica.

Les solucions projectuals adoptades estan sempre dirigides a la millora del confort dels usuaris resolent el projecte amb una lectura crítica de l’edifici en el qual s’intervé o la interpretació de l’entorn en cas de nova edificació. Una arquitectura que aposta per la continuïtat amb la tradició i l’entorn i compromesa amb el medi ambient.

El despatx s’organitza al voltant del projecte implicant els diferents membres de l’equip perquè tots aportin les seves idees per tal d’obtenir el millor resultat tècnic i formal, prestant la màxima atenció al control econòmic durant el procés.

1 web